Probleemstelling

Veel bedrijven kampen met vloerproblemen, verzakte betonvloeren of geknikte vloeren waardoor deze niet optimaal gebruikt kunnen worden. Om dit probleem te kunnen oplossen waren er tot voor kort eigenlijk maar twee oplossingen:

1. De verzakte vloer door een sloopbedrijf uit laten breken en een geheel nieuwe vloer storten.

Geen ideale oplossing: niet alleen moet de gehele ruimte worden ontruimd of worden afgebroken, maar ook kan de vloer een aanzienlijke tijd niet worden gebruikt. Tevens zal ook deze nieuwe vloer zonder heipalen weer verzakken.


2. Een nieuwe betonvloer over de oude heen storten.

Ook dit is geen oplossing. De vloer zal opnieuw verzakken in een aanzienlijk versneld tempo.
De vloer wordt immers nog zwaarder als er een nieuwe betonlaag op wordt gestort.
Ook voor asfaltvloeren, en asfaltwegen geldt hetzelfde principe.

Tevens geldt voor beide methoden dat ze zeer prijzig zijn.

Projecten & Innovaties

Kies voor Faber Comfortvloer
Eerste fiets- en wandelpaden met met fundering van schuimbeton
Aardbevingsbestendig wonen op innovatief schuimbeton

Meer »